سیاسی: گزارش آمارى پاسخهاي گروه و تمركز بر اجماع است، و گاه براي برآورده ساختن نياز محققين تعديل شده كه دلفي نام كلاسيك تعديل شده مي گيرد.

تصمیم: پانلي متشكل از افراد در موقعيت تصميم گيري است. قابل ذكر است كه دلفي به انواع ديگري از قبيل عددي، تاريخي، تعديل شده و زمان واقعي نيز تقسيم بندي شده كه ناشي از تفسير و كاربرد در موقعيت هاي گسترده است.

کلاسیک: ابزار تسهيل سازي بوده و داده ها در اينجا كلامي و رسيدن به اجماع و متخصص بودن شركت كنندگان لازم نيست، و هدف نهايي، انتخاب مناسب ترين سياست است.

 

اهداف و كاربردها هدف اصلي دلفي:

🔻 هدف از از ابداع روش دلفی تصمیم گیری در مورد آینده بود اما در زمینه های تصمیم گیری و اثر بخشی آن، قضاوت، تسهيل حل مسئله، نيازسنجي، هدفگذاري، كمك به برنامه ريزي، تعيين اولويت، پيش بيني آينده، خلاقيت، سازمان دهي ارتباطات گروهي، جمع آوري گروهي اطلاعات، آموزش گروه پاسخ دهنده، تعيين سياست ها، تخصصيص منابع و اجماع يا توافق گروهي نيز بكار مي رود.

نقاط ضعف و قوت روش دلفی

🔻 در مورد نقاط قوت روش دلفی میتوان گفت روشی ارزان و چند کاره و بدون تهدید است.آسان براي شناسايي و فهميدن است و با استفاده ي گسترده از نظرات، اجماع قوي و مستحكم از نظرات، به خصوص در موارد عدم وضوح و كمبود شواهد تجربي، ارائه مي دهد و با آن كه هزينه و زمان مورد نياز براي دلفي بستگي به هدف، ابزار و تعداد شركت كنندگان دارد، ولي در بعضي منابع هزينه بردار ذكر گرديده است.

🔻 و اما روش دلفی محدودیت ها و نقاط ضعفی نیز دارد آسان براي شناسايي و فهميدن است و با استفاده ي گسترده از نظرات، اجماع قوي و مستحكم از نظرات، به خصوص در موارد عدم وضوح و كمبود شواهد تجربي، ارائه مي دهد و با آن كه هزينه و زمان مورد نياز براي دلفي بستگي به هدف، ابزار و تعداد شركت كنندگان دارد، ولي در بعضي منابع هزينه بردار ذكر گرديده است.از موضوع، عدم وجود معيار كليدي و مشخص در تعريف متخصص، سطح اجماع و اندازه ي گروه، تأثير كم محققين بر توسعه ي ابزار تحقيق و احتمال طرح بيشتر رويدادهاي مطلوب از ساير محدوديت ها است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code