هدف از نمایه‌سازی آماده‌کردن اسناد با هدف بازیابی است. در واقع هدف نمایه‌سازی افزایش میزان دسترسی مراجعه‌کنندگان به مطالب موضوعی مورد جست‌وجو است. از این نظر، ممکن است که نمایه‌سازی‌ها با توجه به جامعه استفاده‌کننده و نیازهای اطلاعاتی آنها با هم متفاوت باشند. گزینش مواد از میان مطالب منتشره، توجه به موضوعی خاص، سوگیری زبانی، توجه به مدرک و منبعی خاص و … از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر هدف نمایه‌سازی تأثیر بگذارند.

نمایه‌سازی سه کارکرد عمده دارد:

1- محتوای اطلاعاتی اسناد را فشرده می‌سازد.

2- به‌عنوان واسطه برای تطبیق و یکسان‌سازی زبان سند و زبان کاوش به‌کار می‌رود.

3- به‌عنوان ابزاری کارا، بر شیوه تدوین راهبردی کاوش در جستجوی اطلاعات نظارت دارد.

♦️ در ساده‌ترین شکل، برای نمایه‌سازی دو مرحله تعریف می‌شود.

مرحله اول: تجزیه و تحلیل سند توسط نمایه‌ساز به‌منظور تعیین محتوای موضوعی آن؛ و

مرحله دوم: تبدیل محتوای موضوعی به واژگان نمایه‌ای.

♦️ با این حال نمایه‌سازی اغلب به‌عنوان فرآیندی چندمرحله‌ای توصیف می‌شود:

1- تعیین موضوع سند

2- بازنمود مفاهیم سند به کمک توصیفگرهای اصطلاح‌نامه

3- ثبت و ضبط اطلاعات

4- بازبینی نهایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code