در لغت‌نامه معنای سند به این صورت آمده است نوشته که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطالبی را ثابت کند و یا چیزی که به آن اعتماد کنند.
از نظر قانون مدنی طبق ماده ۱۲۴۸ سند نوشته است که قابل استناد است.
اما اگر بخواهیم به طور دقیق تر و ساده تر سند را بیان کنیم می‌توانیم بگوییم که سند عبارتی است که از هر نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل یعنی خوانده در وی قادر به استفاده از آن در محاکم هستند.
نکته قابل توجه قابل استناد بودن ذکر شده است
این قید به معنای آن است که باید بتوان سند را برای اثبات ادعای دفاع خود در محاکمه به کار برد.
به عبارت دیگر فرد بتواند سند را در دادگاه علیه فرد دیگری به کار بگیرد.

انواع سند :

طبق تعریف قانون مذکور اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در سایر معمول این رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده ‌باشند سند رسمی است.
و به ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
اسناد عادی و رسمی هر کدام به تنهایی نیز دارای انواع زیادی هستند و قواعد حاکم به آنها نیز بسیار متنوع و متعدد است.

سند عادی به چه معناست؟!

سند عادی سندی است که بدون دخالت مامور رسمی به وسیله اشخاص عادی تنظیم و امضا می‌شود.
ممکن است شما برای خرید کالایی به یک فروشگاه بروید و مبلغی را پرداخت کند و در مقابل رسید بگیرید که این رسید یک سند عادی نام دارد.
چک و سفته نیز اسناد عادی هستند که به اقتضای ویژگی هایشان قابلیت های خاصی دارند.

تعریف سند رسمی؟!

اسناد رسمی توسط ماموران رسمی دولت تنظیم می‌شود و شما را از بار اثبات صحت و اصالت شان بی نیاز
می کنند.
مانند سندی که در دفاتر ثبت اسناد و ثبت احوال به ثبت رسیده اند.
فرهاد رسمی دارای سه رکن است که عبارتند از :
1 : دخالت مامور رسمی
2 : صلاحیت مامور رسمی
3 : رعایت مقررات قانونی

سند ملکی به چه معناست؟!

اگر قصد خرید زمین یا آپارتمان یا هر نوع املاک دیگری دارید حتماً به مطالعه این بخش بپردازید.
در زمان‌های گذشته که نظام مدیریتی ثبت اسناد همانند حال به صورت یکپارچه و الکترونیک نبود مردم برای توافق بین خودشان قراردادهای تنظیم می کردند سپس برای تایید صلاحیتشان
آنها را نزد علما و افراد سرشناس که در میان مردم چهره مقبولی داشت می‌بردند این اسناد زمانی که به مهر و امضا این اشخاص می‌رسید نزد همگان قابل قبول بود که به این نوع سند های ملکی اسناد بنچاق میگویند که امروزه با گذشت زمان سندهای بنچاقی جای خود را به سند های منگوله دار اداده اندتبدیل به سند رسمی تبدیا شده اند.
ساعت منگوله دار همانطور که از نام جالب پیدا است یک سندی است که یک منگوله دارد این سر تا به صورت دفترچه هستند و با یک نخ و یک تکه سرب پلمپ شده اند که این پلمپ توسط اداره ثبت اسناد ایجاد و به تایید می رسد.

جهت دریافت سند رسمی برای املاک خود یا برای حل اختلافات ملکی و تفکیک سند و یا پیگیری کلیه امور حقوقی یا ثبتی املاک خود فقط کافیست با کارشناسان حرفه ای موسسه مدرک فوری ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code