✍🏻یک پایان نامه با روش کمی چگونه انجام می شود؟

پژوهش گران برای حل مسائل مورد توجه خود و در فرآیند پژوهش خویش از روش های گوناگونی استفاده مینمایند.گوناگونی این روش ها به لحاظ زمینه علمی،هدف پژوهشگر و نوع مسائل مورد پژوهش می باشد.تفاوت آشکاری بین دو روش گسترده گرد آوری داده ها در پژوهش وجود دارد.

روش پژوهش کمی شامل گرد آوری داده ها علمی به صورت سیستماتیک، معمولاً تحت شرایطی که بتوان کنترل قابل ملاحضه ای بر متغیرها اعمال نمود و تحلیل دادها را به روش های آماری انجام داد صورت می پذیرد. در حالی که پژوهش کیفی میتواند به صورت سیستماتیک،داده های علمی را گرد آوری کند، ولی حداقل کنترل را برمتغیرها خواهد داشت.

انتخاب روش مناسب در پژوهش، تا حدودی به علایق شخصی پژوهش گر،فلسفه او وهمچنین تا حد زیادی به طبیعت پژوهش وابسته است(پولیت وهنگلــر،۱۸).در برخی پژوهش ها ضروری است که متغیر ها با معیار های دقیق کمی اندازه گیری شوند.بنابراین،تمایلفزاینده ای در راستای پژوهش های کمی وجود دارد.ذکراین واقعیت در اینجا اجتناب ناپذیر است که پژوهش کمی و اندازه گیری دقیق متغیر ها در تمام شرایط وجود ندارد و پژوهشگران ناچارند از روش های پژوهشی کیفی استفاده نمایند.

پژوهش کمی بیشتر بر استدلال قیاسی، قوانین منطقـی و ویژگی های قابل اندازه گیری تجربیات انسان تکیه دارد(پولیت و هنگلــر،۱۹).

به طور کلی،پژوهش کمی که راهکاری کمی می پیماید، شامل موارد زیراست:

۱٫برتعداد نسبتاً معدودی ازمفاهیم خاص تمرکز دارد.

۲٫با ایده های از پیش پنداشت درباره این که تا چه حـد و چگونه مفاهیم با هم مربوط هستند،شروع می شود.

۳٫دستورالعمل های ساختار یافته و ابزار رسمی برای گرد آوری داده ها به کار برده می شود.

۴٫گرآوری داده ها تحت شرایط کنترل شده صورت می پذیرد.

۵٫گردآوری و تحلیل داده ها بر عینیت تکیه دارد.

۶٫تحلیل داده های عددی از طریق شیوه های آماری صورت میپذیرد(پولیت و هنگلــر،۲۱).

شایان ذکر است که پژوهش های کمی مانند پژوهش های کیفی و طبعاً با درجات متفاوت دارای نکات قوت و ضعف خاص خود می باشند.

معمولاً تحلیل داده ها در پژوهش کمی با مقوله هایی شامل سطح اندازه گیری ، آمار توصیفی ، آمار استنباطی، و تحلیل آماری چند متغیره سرو کار دارد که در جای خود تا آنجا که در گستره این کتاب بگنجد،شرح داده خواهد شد.

جهت انتخاب موضوع پایان نامه یا مشاوره انجام پایان نامه فقط کافیست از طریق منوی سمت راست با یکی از کارشناسان مجرب موسسه مدرک فوری ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code