چنانچه نیاز به مدرک تحصیلی معتبر، قانونی با استعلام و استناد دائمی از تمامی سازمان ها و ارگان های خصوصی و دولتی دارید و مدرکی میخواهید که با ثبت پرونده فیزیکی و رسمی در دانشگاه بوده و شامل ریزنمرات نیز می باشد لطفا اطلاعات زیر را تکمیل و برای مشاوران ارسال نمایید.
برای خرید مدرک تحصیلی اطلاعات زیر را تکمیل کنید:

1- نام و نام خانوادگی:
2- نام پدر:
3- شماره شناسنامه:
4- کد ملی:
5- تاریخ تولد:
6- مقطع درخواستی:
7- رشته درخواستی:
8- معدل درخواستی:
9- تاریخ صدور مدرک:
10- شماره تلفن:
11- ایمیل:
12- کد پستی و نشانی دقیق:
13- اسکن شناسنامه تمامی صفحات
14- اسکن کارت ملی پشت و رو
15- اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت
16- اسکن آخرین مدرک تحصیلی
17- یک عدد عکس 3در4

دانلود فرم ثبت نام خرید مدرک تحصیلی