معرفی رشته تحصیلی چشم پزشکی

1. معرفی رشته چشم پزشکی اگر علاقه مند به بینا سنجی هستید و درعین حال دوست دارید به سلامت افراد کمک کنید از شغل چشم پزشکی لذت خواهید برد. در شغل چشم پزشکی باید با استفاده از ابزار های مخصوص برای سنجش بینایی استفاده کنید و مشکل بیمار را تشخیص بدهید و تجویزهای لازم را […]