آسان ترین روش ورود به رشته های پزشکی در دانشگاههای ایران

در حال حاضر می توان گفت مسیری که بتوان توسط آن به سهولت به تحصیل پزشکی دست یافت خرید صندلی پزشکی است. این راه حل تنها برای افرادی پیشنهاد می شود که نتوانسته اند در کنکور سراسری رتبه لازم را کسب کنند. توانایی مالی از جمله شروط اساسی خرید صندلی پزشکی است. گرچه هزینه این […]