در آزمون آیلتس چه نمره‌ای برای پذیرش کارشناسی ارشد لازم است؟

نمره‌ی کلی در آیلتس از ۱ تا ۹ متغیر است. نحوه و مقیاس ارزیابی با مهارت‌های مشخص شده‌ در زبان انگلیسی مطابقت دارد. نمره آیلتس ۱: کسب نمره‌ی ‌۱ نشان دهنده‌ی عدم تسلط داوطلب به زبان انگلیسی است. نمره آیلتس ۵: نمره‌ی ۵ امتیاز متوسطی به شمار می‌آید. نمره آیلتس ۷: کسب نمره‌ی ۷ به […]