مروری بر وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان های دولتی ایران است که این سازمان وظیفه ثبت معامله های کشورها، املاک ها و دارایی های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد های مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. البته ناگفته […]

تعریف سند و قوانین مرتبط با آن

در لغت‌نامه معنای سند به این صورت آمده است نوشته که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطالبی را ثابت کند و یا چیزی که به آن اعتماد کنند. از نظر قانون مدنی طبق ماده ۱۲۴۸ سند نوشته است که قابل استناد است. اما اگر بخواهیم به طور دقیق تر و ساده […]