مروری بر وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان های دولتی ایران است که این سازمان وظیفه ثبت معامله های کشورها، املاک ها و دارایی های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد های مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. البته ناگفته […]