بررسی انواع وکالت

در لغت وکالت به معنای،تفویض واگذار نمودند و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام دادن امری نایب(وکیل) خود می نماید. تا فردی که نایب فرد دیگری شده است بتواند خواسته‌های طرف را به سرانجام برساند . وکالت یک عقد جایز است که در […]